علامت فاکتوریل(!) است .مثلا 5 فاکتوریل یعنی 5×4×3×2×1 که حاصل این عبارت برابر با 120 است .فاکتوریل از توان نیز قوی تر است. حال امروز محققان موسسه ی آموزشی فرهنگی محمد به روش های بسیار پیچیده ای به کمک برنامه نویسی ای پیچیده حاصل 5000فاکتوریل بدست آورده اند.





به دلیل چند هزار رقمی بودن این عدد هرگونه مشکل را در مشاهده مطلب در بخش نظرات اطلاع دهید.