کلید‌های میانبر به صورت زیر است: 

Windows + space bar
 با استفاده از این کلید می‌توانید صفحهٔ دسکتاپ را بدون بستن پنجره‌های دیگر مشاهده کنید. 

Windows+L
کاربرد این کلید زمانی است که برای مدتی نمی‌خواهید از سیستم استفاده کنید، که با فشردن این کلید‌ها به صفحه ویندوز منتقل می‌شود و برای ورود به رمز عبور تعیین شده نیاز است. 

Shift+Ctrl+N
با استفاده از این کلید‌ها می‌توانید پوشه‌ای جدید ایجاد نمایید. 

Ctrl+Shift+Esc
با استفاده از این کلید می‌توانید task manager را به سرعت باز کنید. 

 (-، +) + windows
با استفاده از این کلید‌ها می‌توانید برای بزرگنمایی استفاده کنید. 

Windows+D
اگر بخواهید همهٔ پنجره‌های باز روی دسکتاپ را همزمان Minimize کنید، می‌توانید از این میانبر استفاده نمایید. برای بازگشت به حالت قبل می‌توانید مجددا این دو کلید را فشار دهید. 

Windows+E
با فشردن این کلید‌ها پنجرهٔ My Computer به سرعت برایتان باز خواهد شد. 

Alt+Enter 
با فشردن این کلید‌ها بر روی هر آیکنی که باشید، Properties آن برایتان باز خواهد شد. 

Windows+R
با استفاده از این میانبر می‌توانید پنجرهٔ Run را باز کنید. 

Ctrl+Esc
با استفاده از این کلید‌ها می‌توانید Start را باز کنید. 

Windows+break/pause
با استفاده از این کلید‍‌ها به سرعت اطلاعات سیستم برایتان نمایش داده خواهد شد و دیگر نیازی نیست به کنترل پنل مراجعه کنید. 

Windows+F/F۳
با استفاده از این میانبر می‌توانید به صفحهٔ جستجو بروید. 

Windows+T
با استفاده از این کلید‌ها پیش نمایش پنجره‌هایی که Minimize شده‌اند را مشاهده کنید. 

Windows+U
اگر می‌خواهید به سرعت Windows Center را باز کنید، می‌توانید از این کلید‌ها استفاده نمایید. 

Windows+X
با استفاده از این کلید‌ها می‌توانید Mobile Center را باز کنید. 

Shift+Delete
اگر می‌خواهید یک فایل را به طور کامل پاک کنید، از این کلید استفاده نمایید.