1 سال از افتتاح وبسات موسسه می گذرد ، در این یک سال وبسایت موسسه همیشه فعال بود و هر روز از روز قبل بهتر و مفید تر می شد...

در این یکسال ما در وبسایت موسسه ی آموزشی فرهنگی محمد به غیر از اخبار موسسه مطالب مفید و کارامدی را در زمینه های مختلف ( علمی،مذهبی،فناوری اطلاعات،فرهنگی و ... ) برای شما بازدید کننده گان محترم در وب سایت قرار دادیم که با استقبال بی سابقه ی شما روبه رو شد... در طول این یک سال ما برای شما 410 مطلب قرار داریم.

از این به بعد عملکرد وب سایت موسسه بهتر از قبل خواهد شد.

امید است شما نیز با نظر های خوب و سازنده تان ما را یاری کنید.

با ما هـــــمـــــراه باشید...