علم و تکنولوژی

آموزشی،علمی،پژوهشی

۳۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «آموزش» ثبت شده است

دانلود کتاب های الکترونیکی پایه ی اول دبیرستان (اول متوسطه) به صورت PDF

201/1
201/2
203
203/1
203/3
203/4
204/1
204/3
205/3
206/2
207/1
208/1
211/1
212/1
213/1
 
۰۹ تیر ۹۳ ، ۰۹:۵۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
محمد رضا

دانلود کتاب های الکترونیکی پایه ی هشتم (دوم متوسطه دوره ی اول) به صورت PDF

به زودی ...

۰۹ تیر ۹۳ ، ۰۹:۴۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
محمد رضا

دانلود کتاب های الکترونیکی پایه ی هفتم (اول متوسطه دوره ی اول) به صورت PDF

101
102
103
104
105
108
109
110
110/1
111
111/1
112
114/1
۰۹ تیر ۹۳ ، ۰۹:۴۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
محمد رضا

دانلود کتاب های الکترونیکی پایه ی سوم راهنمایی به صورت PDF

131
133
134
135
119/1و135/1
136
137
138
139
140
141
141/1
142
143
143/1
143/3
144
 
۰۹ تیر ۹۳ ، ۰۹:۴۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
محمد رضا

دانلود کتاب های الکترونیکی پایه ی دوم راهنمایی به صورت PDF

این پایه ی تحصیلی حذف شده است

۰۹ تیر ۹۳ ، ۰۹:۴۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
محمد رضا

دانلود کتاب های الکترونیکی پایه ی اول راهنمایی به صورت PDF

این پایه ی تحصیلی حذف شده است

۰۹ تیر ۹۳ ، ۰۹:۴۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
محمد رضا

دانلود کتاب های الکترونیکی پایه ی ششم ابتدایی به صورت PDF

34
34/1
34/10
34/2
34/3
34/4
34/5
34/6
34/7
34/8
34/9
۰۹ تیر ۹۳ ، ۰۹:۳۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
محمد رضا

دانلود کتاب های الکترونیکی پایه ی پنجم ابتدایی به صورت PDF

20
20/1
21
22
23
23/1
23/4
24
29
33
   
۰۹ تیر ۹۳ ، ۰۹:۳۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
محمد رضا

دانلود کتاب های الکترونیکی پایه ی چهارم ابتدایی به صورت PDF

14
14/1
15
16
17
17/1
17/4
18
28
32
 
۰۹ تیر ۹۳ ، ۰۹:۳۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
محمد رضا

دانلود کتاب های الکترونیکی پایه ی سوم ابتدایی به صورت PDF

9
9/1
10
11
12
12/1
12/5
13
 
۰۹ تیر ۹۳ ، ۰۹:۳۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
محمد رضا