یک نفر جان خودش را به خاطر کارت هیولا در بازی فروت کرفت از دست داد! این جوان 27 ساله فقط 88000 سکه برای خرید کارت هیول کم داشته است ، وی دایماً به نبرد آنلاین می پرداخت است تا این که در یکی از نبرد ها اشتباهی از او سر می زند و تمام پولی که جمع کرده بود به دست حریف می افتد ... او که روز ها برای جمع آوری این پول ها زمان صرف کرده بود دیوانه شده و در نهایت جان خود را از دست می دهد...

مواظب باشید شما هم به سرنوشت این جوان بیچاره دچار نشوید...