مؤسسه ی آموزشی فرهنگی محمد در تاریخ 1392/4/1 افتتاح گردید گر چه از سال ها قبل پروژه های علمی و پژوهشی را آغاز کرده بود. ما در نظر داریم تا با تحقیقات علمی و ارائه خدمات علمی،فرهنگی ،پژوهشی،آموزشی و... کمک شایانی به همه ی افراد جامعه کرده باشیم.

مدیریت این مؤسسه بر عهده ی جناب آقای محمد رضا جاوید می باشد.

امید است شما همیشه با ما همراه باشید و از مطالب و نرم افزار های مفید سایت استفاده کنید.

توضیحات بیشتر در مورد مؤسسه در بخش های بعدی...

پرسش ها و نظرات:javid523@yahoo.com

QR کد برای ورود سریع به سایت موسسه ی آموزشی فرهنگی محمد به وسیله ی تبلت یا تلفن همراه هوشمند