روی برنامه Magnifier (ذره بین) کلیک کرده و آن را باز کنید. زمانی که این برنامه باز می‌شود صفحه نمایشتان بزرگ می‌شود روی –کلیک کنید تا از حالت بزرگ‌نمایی خارج شود. 
برای باز کردن تنظیمات بر روی چرخ دنده خاکستری کلیک کنید. مربع کنار متن Turn on color inversion را انتخاب کنید و سپس ok کنید تا وارونه کردن رنگ به پایان برسد. گزینه‌های دیگر را تغییر ندهید. 

در نوار Task bar (وظیفه) روی برنامه Magnifier راست کلیک کرده و روی pin to taskbar کلیک کنید حالا شما می‌توانید رنگ‌های صفحه نمایشتان را وارونه کنید. 

با راست کلیک و انتخاب گزینه Close Window می‌توانید رنگ‌ها را به حالت اولیه برگردانید برای برگشت رنگ‌ها به حالت وارونه می‌توانید روی آیکون آن در نوار وظیفه کلیک کنید. 

نکته: زمانی که ذره‌بین باز است می‌توانید با فشردن همزمان Ctrl-All-I رنگ‌ها را وارونه کنید. 

نکته: زمانی که کامپیو‌تر در حالت Standby قرار بگیرد یا خاموش شود، ‌وارونگی رنگ‌ها به حالت اول برمی‌گردد و وقتی که شما دوباره کامپیو‌تر را روشن کنید ممکن است کارت گرافیک وارونگی را دوباره پردازش نکند.