به گزارش خبرگزاری موسسه آموزشی فرهنگی محمد: طوفان بی سابقه در پایتخت خسارات زیادی به بار آورد. که یکی از آن ها در نارمک رخ داد. فردی در حال قدم زدن بود که ناگهان طوفان شدت گرفت و درخت تنومند 125 ساله را از ریشه در آورد . درخت 2 نفر را که در خودرویشان بودند کشت و رهگذری که از زیر درخت در حال عبور بود برای همیشه فلج کرد. به گزارش شاهدان صحنه درخت آنقدر سنگین بوده است که به هنگام زمین خوردن تنه اش ، زمین به شدت لرزیده است و صدای مهیب و گردوخاک در فضا پر شده است.در ادامه تصاویر این حادثه را مشاهده می کنید...

حادثه درخت

حادثه درخت

حادثه درخت

تصویر خودروی له شده توسط درخت

با ما همراه یاشید...

موسسه ی آموزشی فرهنگی محمد